Fordon & Transport 

Skatten för drivmedel är orättvis och snevriden, att halvera skatten på drivmedel ger fler människor i landet möjligheten att röra sig fritt och leva.
Fordons sektorn skadas av dagens politik och i sin tur hela befolkningen som får betala för den transport fientliga politik som drivs.
Införandet av den automatiska skattehöjningen som infördes skall tas bort omgående.
Satsningar på järnväg skall utökas men med rätt inriktning, snabb tåg mellan Göteborg och Stockholm gynnar inte landet i stort, en utbyggnad och en renovering av järnvägen behövs efter att regeringarna har sålt ut verksamheten.

Landsbyggden i Sverige

Sverige är ett långt land som består av fina natur områden.
Stora delar av befolkningen väljer att bo utanför städer med tunnelbana, trångboddhet och bostadsområden som består av höghus. Detta val är för att man trivs i naturen och lugnet.
De behövs en fungerande välfärd på landsbyggden, en fungerande skola, kollektivtrafik m.m för att dessa människor som väljer att bo på landsbyggden. En satsning av infrastruktur som hjälper människor att bo på landsbyggden behövs, ett stödpaket för jordbruket som finns på landsbyggden behövs för att Sverige skall åter blomstra. Företag som väljer att starta eller flytta ut på mindre orter skall få ekonomiska stöd i olika former för att kunna bedrivas.

Sjukvård 
Svensk sjukvård består av ekonomiska intressen som vårdar den som betalar mest, dagligen vittnar människor om vård som är undermålig, dyr eller helt enkelt inte är tillgänglig för medborgarna. Detta måste styras upp omgående då vården skall vara för alla, även den offentliga.
Inom sjukvården finns äldrevården som skall bedrivas med vördnad för de äldremen som idag drivs med siktet inställt på siffror, människorna är siffror i tabeller inte levande människor som byggt detta samhälle, en hållbar vördnadsfull äldrevård kostar pengar men dessa pengar har de äldre redan själva betalat udner sitt arbetsliv så nu måste vi göra slag i saken och göra rätt, vi kommer även vi bli gammla en dag och frågan är om inte ättestupa eller fattighus fins då så länge förfallet pågår.
LSS , Lagen om särskilt stöd är till för dom som har behov av extra stöd i sitt liv. Människor som finns i samhället med olika behov av hjälp. Dessa människor drabbas dagligen av nedskärningar, sparpaket och undanskuffning utan att någon hör deras protester för dom är till största delen tysta, vi vill lyfta fram dessa människor i samhällets skugga som gör mycket å alla och vill mycket själva. Ta vara på deras kunskap , intresse och människovärde.

Försvaret
Sverige nedrustade sitt försvar under 1990-2000 talet med resultat att vi idag är helt beroende av hjälp från andra länder i händelse av krig, katastrofer m.m.
Att återinföra ett Svenskt stolt försvar som skyddar landet är högsta prioritet, en fungerande försvarsmakt är nödvändigt idag.
Försvaret skall inte enbart vara baserat på tekniska lösnignar utan på alla som finns i  verksamheten,soldater, flygvapen, marin verksamhet som ständigt utvecklas.
alla inser att kostnaderna räknat i pengar bli höga men det är i sig en låg kostnad om man ser alternativet att istället riskera att okuperas, utplånas eller ständigt leva i rädsla och oro att allierade som finns där inte kommer, lär av historien och se vad som hänt tidigare så slipper vi upprepa samma problematik som andra länder genom historien gjort.